Diskografie umělce


Jiří Pavlica

www.jiripavlica.czexterni odkaz

Jiří Pavlica (*1.12.1953) stojí v čele hudebního souboru Hradišťan od roku 1978. Původně folklorní kapela se vlivem jeho uměleckého vedení a dramaturgie proměnila v alternativní hudební seskupení, které obsáhne oblouk od lidové tradice až po oblast soudobé hudby. Žánrové stylovosti je však vždy nadřazeno sdělení, které je v hudbě zakódováno a předáváno. Hudba Hradišťanu, spojující se samozřejmou bravurou různé hudební žánry a proudy, je tak právem považována za originální fenomén české kulturní scény. (Odborný časopis Hudební rozhledy např. v roce 2002 napsal, že „v době, kdy etnické prvky vstupují do kontextu světové populární hudby, představuje Pavlicův postup vyšší stupeň takového spojování, neboť pro něho neznamená jen potřebný efekt, ale spojení vzniklé se shodného elementárního životního postoje a identického pocitu i z ryze muzikantského porozumění“.)

Jiří Pavlica má za sebou bohatou hudební diskografii: vydává vlastní autorské projekty, je autorem filmové a divadelní hudby, pravidelně koncertuje. Jeho kvality uznává jak odborná veřejnost, tak široké publikum. Je držitelem řady ocenění odborných kruhů a jeho práce byla oceněna několika zlatými deskami za nejprodávanější alba (Ozvěny duše, O slunovratu – s verši Jana Skácela, album Mys dobré naděje – vzniklé ve spolupráci s jihoafrickým multiinstrumentalistou Dizu Plaatjiesem). O šíři jeho záběru i schopnosti spojovat lidi i projekty svědčí i jeho spolupráce s řadou výtečných interpretů a souborů (Komorní orchestr Leoše Janáčka, AG Flek, Spirituál kvintet, Bambini di Praga aj.). Jiří Pavlica se rovněž uplatňuje jako autor filmové a divadelní hudby a jeho snahy jsou zaměřeny i k volné soudobé tvorbě.

Vzdělání a školení:

1969-1973 SEŠ v Uh. Hradišti 1973-1978 hudební věda a teorie kultury na FF UP v Olomouci 1975-1979 konzervatoř v Brně - housle 1993-1995 JAMU v Brně - doplňkové studium skladby

(nahoru, Hradišťan)

Členství v hudebních tělesech a průběh zaměstnání:

1963-1969 cimbálové muzika v LŠU v Uh.Hradišti (vedoucí-Jaroslav Čech) 1969-1973 cimbálové muzika Dolina ve Starém Městě 1970-1975 cimbálové muzika Hradišťan – Uh.Hradiště (houslista) od roku 1975 cimbálové muzika Hradišťan – Uh.Hradiště (primáš) od roku 1978 cimbálové muzika Hradišťan – Uh.Hradiště (primáš a umělecký vedoucí) 1978-1980 svobodné povolání 1978-1980 Javory Petra Ulrycha - Brno 1980-1994 redaktor hudebního vysílání v Čs. rozhlase v Brně
Ad lib Moravia od roku 1994 svobodné povolání

(nahoru, Hradišťan)

Autorské projekty a diskografie:

1982 vydání LP, MC Byla vojna u Slavkova (Panton, reedice CD 1996) – projekt věnovaný tematice napoleonských válek (s Hradišťanem) 1984 LP, MC Od večera do rána (Panton) – live nahrávka zachycující proměny hudby a zpívání během jedné noci (s Hradišťanem) 1986 LP, MC Zbojné písně moravské (Supraphon, reedice CD 2001) – další monotematický projekt věnovaný zbojnické tradici na Moravě (s Hradišťanem) 1989 LP, MC Hradišťu, Hradišťu. Lidové písně z Uherskohradišťska (Panton, reedice CD Supraphon 2002) 1990 CD, LP, MC Pokoj vám (Panton)– propojení vánoční hudby lidových i nelidových vrstev (Hradišťan, Komorní orchestr Leoše Janáčka Ostrava) 1990 spolupráce s anglickým skladatelem a instrumentalistou Alisterem Andersonem (14 denní studijní a pracovní pobyt ve Velké Británii) 1994 CD, MC Ozvěny duše (Lotos)– shrnutí osobních pohledů na interpretaci pramenů hudebního folkloru od regionálních podání přes historické adaptace až po vlastní tvorbu 1994 CD, MC AG Flek a Hradišťan (spolu s Vlastou Redlem) (BMG) – jeden z prvních projektů v českých zemích, který se řadí k vlně tzv. world music, propojení akustického obsazení s folk-rockovou hudební sestavou 1994 CD, MC Prší déšť (S Emilem Viklickým a Zuzanou Lapčíkovou) (Lotos) – fúze moravských lidových písní se žánrem jazzu v autorských úpravách i ve vlastní tvorbě 1995 jako autor a moderátor se podílel na hudebním televizním cyklu Sešli se …., který několik let prezentoval nadžánrovou spolupráci v hudbě (TV Ostrava) 1997 CD, MC – Yas-Kaz a Jiří Pavlica. Svítání (Lotos) – česko –japonský hudební projekt (Hradišťan a hosté) 1998 CD, MC Moravské koledy (Bambini di Praga a Hradišťan) (Multisonic) 1999 CD, MC – O slunovratu –(Indies) – hudba na verše básníka Jana Skácela (Hradišťan a hosté) (reedice CD 2000, spolu s bonusem nazvaným Jan Skácel hostem Hradišťanu, který zachycuje cennou nahrávku z koncertu a besedy s Janem Skácelem v roce 1987) 2000 CD – Pastoral masses (Jiří Pavlica, Georgius Zrunek) (Supraphon) (Ars Brunensis Chorus, Brněnský komorní orchestr, Hradišťan) 2001 CD, MC Jiří Pavlica a Dizu Plaatjies. Mys Dobré naděje (Lotos) - projekt s jihoafrickým multiinstrumentalistou a zpěvákem z Kapského Města, který je filozoficky zasazen jako koloběh lidského života na Zemi (Hradišťan, Talant a hosté – Wihanovo kvarteto, Ars Brunensis Chorus) (reedice 2002, spolu s CD bonusem Ozvěny Afriky, jenž zachycuje dokumentární snímky z přípravy projektu Mys Dobré naděje a živou nahrávku z koncertu) 2001

CD, MC Zpívání o lásce. Bambini di Praga a Hradišťan (Supraphon)

(nahoru, Hradišťan)

Autorská spolupráce na celovečerních hudebně tanečních projektech souboru Hradišťan (zejména s choreografkou Ladislavou Košíkovou):

1993 Biblická zastavení 1994 O proměnách času 1995 Skrytá tajemství. Obrazy na motivy světců z lidového kalendáře 1998 O slunovratu aneb co bývalo a znovu kdysi bude 1999 O člověku … a jeho ctnostech a neřestech 2002 Zpívání o lásce - hudebně- taneční interpretace moravských milostných písní

(nahoru, Hradišťan)

Autorská spolupráce:

zde jsou uvedeny projekty, na kterých JP různou měrou spolupracoval s interprety a hudebními soubory různých žánrů.

1994 CD Odešel tiše za ticho se schovat (Jota) (tři skladby inspirované poezií Jana Skácela) 1995 CD Scénická hudba 1985-1995 (Slovácké divadlo v Uh. Hradišti) – ukázky hudby z divadelních inscenací, mj.: Její pastorkyňa, Svatá rodina, Komedie o umučení, Jak se bubnuje na princezny, Lucerna, Broučci, Noc na Karlštejně, Jánošík podle Vivaldiho, Princezna se zlatou hvězdou na čele. 1996 CD V Brně na Špilberku stojí vraný kůň (Indies) – úpravy lidových písní s tematikou Brna a Špilberku 1998 CD Babička (FT Records) – hudba ke stejnojmenné inscenaci Divadla Husa na provázku (spolu se Zdeňkem Klukou) 1998 CD, MC Vánoční koncert. Hradišťan, Spirituál kvintet (Monitor) – živá nahrávka koncertu 1999 CD Na cestě. Duchovní písně (Telepace Ostrava, Radio Proglas) (dvě skladby pro sbor Anima Una) 2000 CD, MC Sešli se …I. (Lotos) – výběr ze stejnojmenného autorského pořadu TV Ostrava 2001

CD, MC Sešli se … II. (Lotos) – výběr ze stejnojmenného autorského pořadu TV Ostrava

2002 CD, MC Sešli se … III. (Lotos) – výběr ze stejnojmenného autorského pořadu TV Ostrava 2003 CD, MC Sešli se … IV. (Lotos) – výběr ze stejnojmenného autorského pořadu TV Ostrava

(nahoru, Hradišťan)

Ocenění tvorby JP:

1982 Zlatý štít Pantonu za LP Byla vojna u Slavkova 1983 2. cena na mezinárodní rozhlasové soutěži Prix de musique folklorique de Radio Bratislava za upravenou nahrávku z LP Byla vojna u Slavkova; udělena byla rovněž cena Českého hudebního fondu za autorské zpracování 1983 Hlavní cena na Celostátní přehlídce folklorních souborů za hudebně –taneční kompozici Byla vojna u Slavkova (hudba J. Pavlica, choreografie Alena Skálová a Jana Polášková) 1994 MFF Strážnice – ocenění za výrazný osobní přínos do dramaturgie festivalu v pořadu Kdo se vejde do houslí 1999 Cena nezávislých hudebních kritiků Žlutá ponorka za CD O slunovratu (Indies 1999) 2002 Cena města Uherského Hradiště

Zlaté desky (prodejní bilance zvukových nosičů) za tituly: AG Flek a Hradišťan, Ozvěny duše, O slunovratu, Mys Dobré naděje

(nahoru, Hradišťan)

Literatura o JP:

Václav Vávra: J.Pavlica primáš CM Hradišťan, hudební skladatel a folklorista (diplom.práce na Pedagog. fakultě Ostravské univerzity 2003) dokument Word (391kB)

Články a rozhovory (výběrová bibliografie):

Ondřej Bezr: Jiří Pavlica:Nechci být jeden z davu. &musiQ 2003, č. 1

Renáta Holčáková: Barevný svět našich specifik. Katolický týdeník 10.11. 2002

Jan Hlaváč: Muzika od Kapského Hradišťa. InZine 4.1. 2002.

Lenka Foltýnová: Jura Pavlica a jeho tři pé. Harmonie 10/2001, s. 14-15.

Pavel Klusák: Tancovačka i meditace, to všechno tu je! Týden 33/2001, s. 40-43.

Jiří Brabec moravský: Pohlazení, poznání, poselství. Folk a country 6/2001, s. 6-9.

Jana Slimáčková: „Musíme se umět domluvit, máme-li přežít“. Hospodářské noviny 23.10.2001.

Ondřej Bezr: Jiří Pavlica. Nemám rád masírování mas. Rock a Pop 5/2000, s. 50-54.

Marie Homolová: Co mi kraj dal, já mu dnes vracím. Lidové noviny 26.2.2000.

Roman Lang: Primáš dává kapele duši. AD 1997, č. 6, s. 33-35.

Jan Gogola ml.: Postmoderní primáš. Mladý svět 33, 1991, s. 20-21.

Dušan Holý: Na pomoc souborům. S Jiřím Pavlicou na adresu interpretů a upravovatelů lidových písní. Národopisné aktuality 22, 1985, 204-208.

(nahoru, Hradišťan)

Filmové dokumenty o JP:

- O mysu dobré naděje; režie Leoš Ryška (Telepace Ostrava, 2001) – o natáčení CD v Jihoafrické republice

- dokument v rámci cyklu České televize GEN; režie Václav Křístek (premiérové uvedení 24.3.2002)

(nahoru, Hradišťan)

Recenze (výběrová bibliografie):

Petar Zapletal: Jiří Pavlica a Dizu Plaatjies v Lucerně. Hudební rozhledy 2002, č. 1.

Milan Tesař: Zachycení neopakovatelného (J. Pavlica a hosté: Sešli se …I. Lotos 2000). Folk a country 2001, č. 3, s. 34.

Milan Tesař: Nezbývá než smeknout (J. Pavlica a D. Plaatjies: Mys Dobré naděje. Lotos 2001). Folk a country 2001, č. 7-8, s. 35.

Jiří Moravčík: Jiří Pavlica a Dizu Plaatjies, Mys dobré naděje. Harmonie 2001, č. 7.

Ondřej Bezr: Na lince Uherské Hradiště – Kapské Město (J. Pavlica a D. Plaatjies. Mys Dobré naděje. Lotos 2001). Rock & Pop 2001, č. 5, s. 106.

Luboš Stehlík: Zpívání o lásce. Bambini di Praga, Hradišťan. Harmonie 2001, č. 9.

Ivo Cicvárek: Jiří Pavlica a Dizu Plaatjies – Mys Dobré naděje. InternetFolk – hudební server. 2.10.2001.

Ivo Cicvárek: Jiří Pavlica – Jan Skácel – Hradišťan a hosté: O slunovratu. InternetFolk – hudební server 6.2.2000.

Jiří Černý: Skácel našel svého skladatele. MF Dnes 28.12. 1999

(nahoru, Hradišťan)

Seznam děl:

Její pastorkyňa (1985) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Jak se bubnuje na princezny (1985) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Lucerna (1987) – Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Svatá rodina (1989) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Komedie o umučení (1990) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Broučci (1992) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Noc na Karlštejně (1993) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Jánošík podle Vivaldiho (1994) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Princezna se zlatou hvězdou na čele (1994) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Voničky z domova - (TV Ostrava)

Pápiernica (1998) - Slovácké divadlo Uh. Hradiště

Oráč a smrt (1996) – dramatizace textu Jana z Teplé; režie Dušan Pařízek

Babička (1997) – fetišistická revue; Divadlo Husa na provázku Brno (spolu se Zdeňkem Klukou); režie Ivo Krobot

Prezidentky – ABC Praha; režie Dušan Pařízek ml.

Král ozvěny (1999) – televizní adaptace pohádky (TV Ostrava)

Naši furianti (2000) – Divadlo bratří Mrštíků Brno; režie Zdeněk Černín

Radúz a Mahulena (2001) – Slovácké divadlo Uh. Hradiště; režie Igor Stránský

Rok na dědině (2002) – Divadlo Jána Palárika v Trnavě; režie Břetislav Rychlík

O králi Ječmínkovi (2002) – televizní adaptace pohádky

(nahoru, Hradišťan)

alba

obal alba

Vteřiny křehké

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

obal alba

Zlatý slunovrat

Doporučená cena: 149 Kč
Naše cena: 149 Kč
více informací

obal alba

Co se nevešlo (bonus CD)

Doporučená cena: 99 Kč
Naše cena: 99 Kč
více informací

obal alba

O slunovratu

Doporučená cena: 179 Kč
Naše cena: 161 Kč
více informací

obal alba

Studánko rubínko

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

obal alba

O slunovratu (CD & DVD Platinová edice)

Doporučená cena: 399 Kč
Naše cena: 359 Kč
více informací

obal alba

Chvění

Doporučená cena: 399 Kč
Naše cena: 359 Kč
více informací

obal alba

Hrajeme si u maminky

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

obal alba

Live & Co se nevešlo (2CD)

Doporučená cena: 399 Kč
Naše cena: 359 Kč
více informací

 


Vyhledávání

Moje Indies

Koncerty

připravují se...

Album zdarma

Zdarma tento měsíc: Best Ofobal alba


Pro děti

obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan
Hrajeme si u maminky
269 Kč

obal alba

Hradišťan a Jiří Pavlica
Studánko rubínko
269 Kč

obal alba

Karolína Kamberská
Říkadla a křikadla
179 Kč

obal alba

Pískomil se vrací!
Buďte první, komu se to líbí
278 Kč

obal alba

Petr Štěpánek
České pohádky K.J. Erbena
199 Kč

obal alba

Josef Somr
Veselé mašinky
199 Kč

obal alba

Josef Somr
Veselé mašinky 2
199 Kč

obal alba

Petr Nárožný
Živočichopis a jiné pohádky
199 Kč

obal alba

Viola Fischerová
Jak Kuba vyzrál na Papejše
207 Kč

obal alba

Yellow Sisters
Zvěřinec 2
269 Kč

obal alba

Rózinky
Cvrkot
99 Kč

obal alba

Various Artists
Moravské hlasy - Jižní Morava
300 Kč

obal alba

Playground English
Frog Biscuits
269 Kč

 

Folklór

obal alba

CM Soláň
Dobře je s muzigú
212 Kč

obal alba

CM Danaj
Písňovou zahradou
212 Kč

obal alba

Musica Folklorica
Počúvajte, co vám pravím
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic Městské divadlo v Brně
Betlém
242 Kč

obal alba

Luboš Holý a Musica Folklorica
Rabudeň, rabudeň
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic
Vánoce v Rožnově
224 Kč

obal alba

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela
Neseme Vám tú novinu
224 Kč

obal alba

CM Soláň
Bylo lásky, bylo
212 Kč

obal alba

CM Danaj
V dobrém sme sa zešli
212 Kč

obal alba

Flair a Klára Blažková - Obručová
Od pramenů k moři
225 Kč

obal alba

Jan Rokyta
Returns From Afar
224 Kč

obal alba

Ostravica a Alfred Strejček
Němajte za zle, že zme pryšli k vam...
219 Kč

obal alba

Various Artists & Jaromír Nečas
Píseň jsem šířil nejraději
238 Kč

obal alba

Solamente naturali
Collection Of Lubeník
350 Kč

obal alba

Béla Bartók a Iva Bittová Mucha Quartet
Slovenské spevy
379 Kč

obal alba

Dalibor Štrunc a Moravský komorní orchestr
Malované na cimbál
269 Kč

obal alba

Various Artists a BROLN a CM Technik
Legendy
254 Kč

obal alba

BROLN
Na pěknú notečku s Leošem Janáčkem
224 Kč

obal alba

CM Horváthovci
Zapomenuté tóny
190 Kč

obal alba

Klára Blažková - Obručová
V klíně rodných hor
212 Kč

obal alba

Jitka Šuranská &Trio
Divé husy
269 Kč

obal alba

BROLN
Ej, od Buchlova
225 Kč

obal alba

BROLN
25 let na pěknú notečku
270 Kč

obal alba

Luboš Holý
Luboš Holý zpívá písně z Horňácka
225 Kč

obal alba

Various Artists
Musica pura 2016
212 Kč

obal alba

Dušan Holý Jura Petrů
U chodníčka
269 Kč

obal alba

Nebeská muzika
Zbojstory
436 Kč

obal alba

Petr Oliva
Janáčkovy inspirace
284 Kč

obal alba

Various Artists
Struny nad Oslavou
269 Kč

obal alba

CM Pavla Múčky
Ve Strážnici na vojnu verbujú
212 Kč

obal alba

Jarmila Šuláková a CM Technik
1929 - 2017 (2CD)
254 Kč

obal alba

CM Soláň
Na Vánoce
224 Kč

obal alba

Hradišťan a Jiří Pavlica
Pozdraveno budiž světlo
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic
Nepřestaň si malovat
284 Kč

obal alba

Various Artists
Moravské hlasy - Jižní Morava
300 Kč

obal alba

CM Vonica
Skoro ráno bývá
224 Kč

obal alba

Josef Laža
Valašský zpěvák Josef Laža
269 Kč

obal alba

Various Artists
Antologie moravské lidové hudby 8 Smrti, milá smrti
224 Kč

obal alba

CM Danaj
Desatero
224 Kč

obal alba

Lilium Liste
Písně vánočního času
269 Kč

obal alba

CM Danaj
Toto je tá cesta
254 Kč

obal alba

Various Artists
Moravské hlasy - Východní Morava
270 Kč

 

Mluvené slovo

obal alba

Miloš Urban
Praga Piccola
269 Kč

obal alba

Eduard Fiker
Série C-L
314 Kč

obal alba

Josef Prokeš
Platím utopence,kafe a rum
212 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Tři Garridebové / Umírající detektiv
207 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Barvíř na penzi / Podnájemnice v závoji
207 Kč

obal alba

Viola Fischerová
Jak Kuba vyzrál na Papejše
207 Kč

obal alba

Jiří Boudník
Věže - Příběh 11. září
315 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Vyděrač, Žlutá tvář
218 Kč

obal alba

Veronika Bednářová
Má americká krása
284 Kč

obal alba

Jaroslav Žák
Konec starých časů
284 Kč

obal alba

Jiří Stránský
Balada o pilotovi
269 Kč

obal alba

Eduard Fiker
Paklíč
269 Kč

obal alba

Zdeněk Mahler
K české národní povaze
238 Kč

obal alba

Jan Burian
Kocouří pohled
225 Kč

obal alba

Radkin Honzák
Chcete se stát psychiatrem?
225 Kč