Album

 
obal alba

Various Artists

Antologie moravské lidové hudby 2 Dolňácko 1


Cena CD: 224 Kč

koupit

      Donedávna se tento region (společně s Horňáckem, Podlužím a Hanáckým Slováckem) označoval jako Moravské Slovensko; za posledních sto

let se vžilo pojmenování Moravské Slovácko pro celou jihovýchodní Moravu a Dolňácko pro územní celek složený z údolí podél dolního

toku řeky Moravy od Napajedel (kde sousedí s Valašskem) směrem na jih až k Hodonínu a dál přes Lanžhot až po soutok Dyje  
s Moravou (tzv. Dyjský trojúhelník, kde se dotýká i hranice Moravy, Dolního Rakouska a Slovenska) a přilehlé podhůří Chřibů, přes

Kyjov až k Hustopečím. Chřiby, resp. Jejich část Buchlovské hory, oddělují oblast od severu,  východní hranice je vymezena obloukem

Bílých Karpat s dominantními vrcholy Javořinou a Lopeníkem. Patří k nejdéle osídleným územím českého státu – zde se rozkládala

Velkomoravská říše, sem směřovala cyrilometodějská mise, tudy procházela Jantarová stezka.
Dnes už vžité označení Dolňácko bylo vytvořeno až v první čtvrtině 20. století, patrně jako protipól Bartošova vymezení Horňácka (v

písňové sbírce Národní písně moravské v nově nasbírané, 1889) jako specifického písňového regionu. Trvalo další desetiletí, než

Moravští Slováci  přijali toto označení svého regionu Dolňácko – vlastně až v období mezi světovými válkami. Vymezení oblasti je

poměrně neurčité a proměnlivé (kupříkladu některé prameny označují  Strážnicko a Kyjovsko jako samostatné regiony). Obvyklé je

rámcové dělení na (od severu k jihu) Napajedelsko, Uherskobrodsko (s oddělenými subregiony Strání a Kopanice), Uherskohradišťsko (s

vyhraněnými subregiony Uherskoostrožsko, Veselsko, Moravskopísecko a Bzenecko), dále Strážnicko a Kyjovsko. Jednotlivé subregiony se

prostupují, navzájem (i hudebně) prolínají a ovlivňují (s výjimkou spíše k přeshraničnímu Slovensku tíhnoucích Kopanic a do

Strážnicka, Hradišťska a Brodska vetknutého, přesto velice svébytného Horňácka).
Geneze dolňácké lidové hudby je podobná té na Horňácku, její kontinuita se poněkud liší: i zde byla základem gajdošská muzika – ne

ovšem osamělý zpěvák doprovázející se na svůj nástroj, nýbrž gajdošská dvojka: housle a gajdy (dudy). Zpívali střídavě, mnohem

později ve dvojhlase – hudec (houslista) hrál melodickou linku, gajdoš ji zdobil tzv. ciframi. I na Dolňácko postupně pronikal přes

uherskou (slovenskou) hranici cimbál a klarinet. I tu vznikaly hudecké i cimbálové kapely, výjimkou nebyl ani štrajch (kapela tvořená

smyčci společně s tzv. plechy, tedy dechovými nástroji – např. skláři ve Strání). Na přelomu 19. a 20. století se na Dolňácku (s

výjimkou některých oddělených oblastí) vytrácelo dodržování zvykoslovných obyčejů; útlum zaznamenala i s tím spojená lidová

hudebnost. K oživení došlo ve 30. letech minulého století (prostřednictvím tzv. Slováckých krúžků) a pak po druhé světové válce:

nastalo hromadné zakládání národopisných souborů, pozdější základny státem protežovaného folklorismu. Naštěstí se na řadě míst

podařilo navázat na historické tradice, rekonstruovat místní písně a tance na podkladě písňových sbírek (na Moravě se, především

zásluhou osvícených kněží a kantorů, lidové písně zapisovaly od počátku 19.století – viz Guberniální sbírka písní a instrumentální

hudby z Moravy a Slezska z roku 1819) nebo za pomoci výjimečných lidových zpěváků-pamětníků (např. strážnická Marie-Maryška

Procházková, 1886-1986 nebo straňanská Alžběta Končitíková, 1913-1999).
K nejrespektovanějším (i nejvýznamnějším) osobnostem poválečného folklorismu se právem řadí trojice „primášských legend“, jak bývají

označováni tři slováčtí primáši, skvělí muzikanti a nadšení sběratelé lidových melodií: Jiří (Jura) Petrů (1922-1984), zakladatel

Cimbálové muziky Jury Petrů z Kyjova, Vítězslav (Slávek) Volavý (1922-1983), iniciátor zrodu Strážnické cimbálové muziky Slávka

Volavého, a konečně Jaroslav Staněk (1922-1978), primáš a spolu s cimbalistou Jaroslavem Čechem vůdčí osobnost Hradišťanu.
Na našem v pořadí druhém CD zpracováváme první část rozlehlého a na lidové písně bohatého regionu Dolňácka, totiž Uherskobrodsko

(spolu se specifickými mikroregiony Strání a Kopanice) a Uherskohradišťsko s přilehlým Veselskem.
Uherskobrodsko (dříve označované též jako Záhoří) přiléhá na severu k Valašsku a Luhačovskému Zálesí, na západě k Uheskohradišťsku;

charakter muziky je slovácky zpěvný;  z hudebního hlediska jsou významné města Uherský Brod, Vlčnov a Nivnice, dále obce Bánov,

Komňa, Suchá Loz a další. Specifickou podoblastí je  Strání s obcemi Strání, Březová a Korytná. Na východním úbočí Bílých Karpat jsou

lokalizovány (Moravské) Kopanice, jazykově i v melodice a rytmice místních lidových písní výrazně modifikované blízkostí Slovenských

Kopanic; tvoří je obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Žitková, Vyškovac a Lopeník. Typickým tancem pro celé Uherskobrodsko je sedlácká,

která se liší podle jednotlivých subregionů: v Uherském Brodě se hraje a tančí brodská sedlcká, v Korytné korytňanský, v Bystřici pod

Lopeníkem našská, ve Strání straňanská sedlácká; na Kopanicích je slovenský vliv patrný v četnosti čardášů, ve Strání se dochovaly a

zpívají četné balady i mnohohlasé a-capellové trávnice. Na celém Uherskobrodsku je udržovaná silná tradice fašankových (masopustních)

obchůzek majících charakter lidové slavnosti, veselice; přímo ve Strání se podařilo rekonstruovat a dodnes udržet podobu obřadního

obchůzkového tance Pod šable, který se v rámci obchůzky tančí i v jiných obcích.
Uherskohradišťsko (a přilehlé Veselsko) sousedí kromě Brodska s Horňáckem, což připomíná jednak obliba táhlic a četnost balad v

místních písňových sběrech i v repertoáru tamějších muzik. Typickým párovým tancem je rovněž obdoba horňácké sedlácké – (hradišťská)

sedlcká; podobně jako na Horňácku se jednotlivé nápěvy sedlckých řadí do písňových sad. Výraznými zdroji písní jsou místní části

Uherského Hradiště a jeho bezprostřední okolí – kupř. Derfle (dnes Sady), Staré Město u Uherského Hradiště,  Uherský Ostroh, Blatnice

a Bílovice; dalším cenným zdrojem jsou obce Pomoraví - Babice, Spytihněv, Kudlovice, Huštěnovice, Jalubí, a oblast mezi Buchlovicemi

a Moravským Pískem – mj. Vážany, Nedakonice a Polešovice.
 

detailní informace

Jedná se o distribuční titul
Dopor. cena: 249 Kč
Sleva: 10 %
Naše cena: 224 Kč
Label Indies Scope
Datum vydání 27. 10. 2011
Kat. číslo MAM487-2


další vydaná alba

obal albaVarious Artists
Horňácké Slavnosti 1957-2007

Doporučená cena: 350 Kč
Naše cena: 350 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Květy nevadnoucí

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Hradecký Slunovrat - Welcome scéna 2019

Doporučená cena: 99 Kč
Naše cena: 99 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Moravské hlasy - Východní Morava

Doporučená cena: 300 Kč
Naše cena: 270 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Musica Pura 2018

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Známé / Neznámé 1

Doporučená cena: 349 Kč
Naše cena: 349 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Valmez 2018

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Antologie moravské lidové hudby 8 Smrti, milá smrti

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 224 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Jiná hudba pro kocoura Vavřince

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 224 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Moravské hlasy - Jižní Morava

Doporučená cena: 300 Kč
Naše cena: 300 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Protestsongy 1966-2017

Doporučená cena: 350 Kč
Naše cena: 350 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Struny nad Oslavou

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Musica pura 2016

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Galakoncert Bratislavská lyra 1969

Doporučená cena: 369 Kč
Naše cena: 369 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Okudžava v míru

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

obal albaVarious Artists a BROLN a CM Technik
Legendy

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 254 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists & Jaromír Nečas
Píseň jsem šířil nejraději

Doporučená cena: 250 Kč
Naše cena: 238 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Beatline 1967-1969 (2CD)

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 249 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Bazarem proměn: A Tribute to Vladimír Mišík

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Sbohem a řetěz

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Pocta českému undergroundu

Doporučená cena: 400 Kč
Naše cena: 360 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Lennoniáda 1985 (3CD)

Doporučená cena: 370 Kč
Naše cena: 333 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Indies Scope 2013

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Cesty - Oslava houževnatosti

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Hudba a bariéry

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Brněnský Beatfest Live

Doporučená cena: 259 Kč
Naše cena: 233 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Indies Scope 2012

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Indies Happy Trails 2007-2012

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 169 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Dont Stop

Doporučená cena: 350 Kč
Naše cena: 333 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Nélepčí zvonky v hantecu

Doporučená cena: 259 Kč
Naše cena: 233 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Antologie moravské lidové hudby 4 Valašsko, Lašsko, Zlínsko

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 224 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Šafrán / Nahrávky 1968 - 1976

Doporučená cena: 350 Kč
Naše cena: 315 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Antologie moravské lidové hudby 3 Dolňácko 2

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 224 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Slet bubeníků 2010 / The Gatering Of Drummers

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Koledy a písně vánoční

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Indies Scope 2011

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
10 let bez Mejly

Doporučená cena: 250 Kč
Naše cena: 225 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Oslavy, Obřady, rituály

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Šafrán dnes

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Hrubá Vrbka, Hrubá...

Doporučená cena: 350 Kč
Naše cena: 333 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Indies Scope 2010

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Radosti i smutky (Delights And Sorrows)

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Czech Alternative Music Vol. VII. 2000

Doporučená cena: 149 Kč
Naše cena: 127 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Indies Scope 2009

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Blues ze Staré Pekárny č. 4.

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

obal albaVarious Artists a Oldřich Janota
Ztracený ve světě - A Tribute to Oldřich Janota

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 269 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
O dřevě / About Wood

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 99 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Indies MG 2007 - 2008

Doporučená cena: 99 Kč
Naše cena: 89 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Brno město básníků

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Indies Scope 2008

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Vysočina

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 99 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Indies Scope 2007

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Havěť všelijaká 2

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 224 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Blues ze Staré Pekárny č. 3.

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Ostrovy / Islands

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Blues ze Staré Pekárny č. 2.

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Havěť všelijaká 1

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 224 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Čarohraní - Z kořenů moravského folklóru

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 224 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Blues ze Staré Pekárny č. 1.

Doporučená cena: 199 Kč
Naše cena: 179 Kč
více informací

obal albaVarious Artists
Vokály, hlasy, zpívání/Vocals, voices, singing

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 99 Kč
více informací

 
obal albaVarious Artists
Irský den/Irish Day

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informacíVyhledávání

Moje Indies

Koncerty

připravují se...

Album zdarma

Zdarma tento měsíc: obal alba
Best Of

Pro děti

obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan
Hrajeme si u maminky
269 Kč

obal alba

Hradišťan a Jiří Pavlica
Studánko rubínko
269 Kč

obal alba

Karolína Kamberská
Říkadla a křikadla
179 Kč

obal alba

Pískomil se vrací!
Buďte první, komu se to líbí
278 Kč

obal alba

Petr Štěpánek
České pohádky K.J. Erbena
199 Kč

obal alba

Josef Somr
Veselé mašinky
199 Kč

obal alba

Josef Somr
Veselé mašinky 2
199 Kč

 

Folklór

obal alba

CM Soláň
Dobře je s muzigú
212 Kč

obal alba

CM Danaj
Písňovou zahradou
212 Kč

obal alba

Musica Folklorica
Počúvajte, co vám pravím
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic Městské divadlo v Brně
Betlém
242 Kč

obal alba

Luboš Holý a Musica Folklorica
Rabudeň, rabudeň
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic
Vánoce v Rožnově
224 Kč

obal alba

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela
Neseme Vám tú novinu
224 Kč

 

Mluvené slovo

obal alba

Miloš Urban
Praga Piccola
269 Kč

obal alba

Eduard Fiker
Série C-L
314 Kč

obal alba

Josef Prokeš
Platím utopence,kafe a rum
212 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Tři Garridebové / Umírající detektiv
207 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Barvíř na penzi / Podnájemnice v závoji
207 Kč

obal alba

Viola Fischerová
Jak Kuba vyzrál na Papejše
207 Kč

obal alba

Jiří Boudník
Věže - Příběh 11. září
315 Kč