Album

 
obal alba

CM Danaj

Desatero


Cena CD: 224 Kč

koupit

      DESATERO tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. Dvě kamenné desky, které Bůh na hoře Sinaj předal Mojžíšovi. První deska obsahuje přikázání o vztahu člověka k Bohu, druhá deska mluví o vztahu k lidem. Už Mojžíš ty desky ve hněvu rozbil, Hospodin je ale zase obnovil. Tato událost se v dějinách lidstva stále opakuje. Pro generaci našich rodičů, nás i našich dětí jsou tato pravidla zastaralá, nemoderní, obtěžující. I my se zas a znova pokoušíme Boží Desatero rozbít; Stvořitel nám je zas a znova v podobě svědomí vrývá do našich srdcí.

V dnešním bezpáteřním a do jisté míry morálně pokřiveném světě si opět začínáme uvědomovat, že bytí podle určitého řádu je tisíciletími prověřeným modelem, ke kterému se lidstvo dříve nebo později vrátí. Zásady většiny náboženství mluví stejnou a srozumitelnou řečí.  Jejich pilířem je spokojená rodina a mezi základní mravní principy patří úcta k druhým. Víra představuje jistotu, že naše kroky kdosi směřuje, naději, že krátkým pozemským bytím naše existence nekončí a přesvědčení, že život podle desatera, s hudbou kolem sebe navíc je to nejlepší, co nám „ten nahoře“ mohl dát.

47 slov DESATER dává i dnes možnost volby každému z nás…
Magdalena Múčková

1.Kdo chce k Bohu přijíti    3:17
2.Jeden je Bůh 3:06    
3.Ach, Bože rozbože 1:50    
4.Aničko, poď do kosteła 2:59
5.Boła jedna devečka 2:51
6.Měl tatíček, měl tři céry 4:25
7.Za pivovarem 3:35
8.Bodaj ťa, šohajko, Seděla na vršku 3:06
9.Hej, zajali, zajali 4:36
10.Čože je to za prekrásné vtáča 3:48
11.Hluboký járečku    1:48
12.Dyž sem já šel pes hory    5:05
13.Hory hučá 3:16
14.Na košatej jedli 4:02
15.Král věčný nás požehnej    2:47

Bonus:
16.I.    V jednoho Boha věřiti budeš 2:04
17.II.    Nevezmeš jména Božího nadarmo 1:52
18.III.    Pomni, abys den sváteční světil    2:21
19.IV.    Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi 2:26
20.V.    Nezabiješ 2:15
21.VI.    Nesesmilníš 1:53
22.VII.    Nepokradeš 2:19
23.VIII.Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 1:50
24.IX.    Nepožádáš manželky bližního svého 2:03
25.X.    Aniž požádáš statku jeho 2:23

Hrají:
Strážnická cimbálová muzika DANAJ

umělecká vedoucí Magdalena Múčková

Jan Gajda – prim
Stanislav Sukup, Jan Holubík – housle
Richard Bittner – klarinet
Josef Múčka – viola
Dušan Okénka – kontrabas
Magdalena Múčková – cimbál
Ladislav Sovič (j.h.) - varhany (15)

Zpívají :
Richard Bittner (1)
Jan Gajda (1, 2, 4, 7, 12)
Lenka Gajdová (14)
Petr Galečka (5)
Jan Holubík (1)
Josef Múčka (1)
Pavel Múčka (9, 10)
Magdalena Múčková (1, 3, 4, 6, 11)
Dušan Okénka (1)
Stanislav Sukup (1)
Mužský sbor Malé taneční skupiny CM Danaj (13)
Sbor muziky (1, 2, 13, 15)
Ženský sbor Netáta ze Strání (8)


Slovo napsala (inspirováno úvahami Ladislava Simajchla):
Magdalena Múčková

Slovo čte:    
Vladimír Doskočil (16-25)                

                                     

detailní informace

Dopor. cena: 249 Kč
Sleva: 10 %
Naše cena: 224 Kč
Label Indies Happy Trails
Datum vydání 19. 06. 2018
Kat. číslo MAM757-2

obal alba

CM Danaj

Desatero


Cena stažení alba v MP3: 99 Kč

stáhnout

      DESATERO tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. Dvě kamenné desky, které Bůh na hoře Sinaj předal Mojžíšovi. První deska obsahuje přikázání o vztahu člověka k Bohu, druhá deska mluví o vztahu k lidem. Už Mojžíš ty desky ve hněvu rozbil, Hospodin je ale zase obnovil. Tato událost se v dějinách lidstva stále opakuje. Pro generaci našich rodičů, nás i našich dětí jsou tato pravidla zastaralá, nemoderní, obtěžující. I my se zas a znova pokoušíme Boží Desatero rozbít; Stvořitel nám je zas a znova v podobě svědomí vrývá do našich srdcí.

V dnešním bezpáteřním a do jisté míry morálně pokřiveném světě si opět začínáme uvědomovat, že bytí podle určitého řádu je tisíciletími prověřeným modelem, ke kterému se lidstvo dříve nebo později vrátí. Zásady většiny náboženství mluví stejnou a srozumitelnou řečí.  Jejich pilířem je spokojená rodina a mezi základní mravní principy patří úcta k druhým. Víra představuje jistotu, že naše kroky kdosi směřuje, naději, že krátkým pozemským bytím naše existence nekončí a přesvědčení, že život podle desatera, s hudbou kolem sebe navíc je to nejlepší, co nám „ten nahoře“ mohl dát.

47 slov DESATER dává i dnes možnost volby každému z nás…
Magdalena Múčková

1.Kdo chce k Bohu přijíti    3:17
2.Jeden je Bůh 3:06    
3.Ach, Bože rozbože 1:50    
4.Aničko, poď do kosteła 2:59
5.Boła jedna devečka 2:51
6.Měl tatíček, měl tři céry 4:25
7.Za pivovarem 3:35
8.Bodaj ťa, šohajko, Seděla na vršku 3:06
9.Hej, zajali, zajali 4:36
10.Čože je to za prekrásné vtáča 3:48
11.Hluboký járečku    1:48
12.Dyž sem já šel pes hory    5:05
13.Hory hučá 3:16
14.Na košatej jedli 4:02
15.Král věčný nás požehnej    2:47

Bonus:
16.I.    V jednoho Boha věřiti budeš 2:04
17.II.    Nevezmeš jména Božího nadarmo 1:52
18.III.    Pomni, abys den sváteční světil    2:21
19.IV.    Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi 2:26
20.V.    Nezabiješ 2:15
21.VI.    Nesesmilníš 1:53
22.VII.    Nepokradeš 2:19
23.VIII.Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 1:50
24.IX.    Nepožádáš manželky bližního svého 2:03
25.X.    Aniž požádáš statku jeho 2:23

Hrají:
Strážnická cimbálová muzika DANAJ

umělecká vedoucí Magdalena Múčková

Jan Gajda – prim
Stanislav Sukup, Jan Holubík – housle
Richard Bittner – klarinet
Josef Múčka – viola
Dušan Okénka – kontrabas
Magdalena Múčková – cimbál
Ladislav Sovič (j.h.) - varhany (15)

Zpívají :
Richard Bittner (1)
Jan Gajda (1, 2, 4, 7, 12)
Lenka Gajdová (14)
Petr Galečka (5)
Jan Holubík (1)
Josef Múčka (1)
Pavel Múčka (9, 10)
Magdalena Múčková (1, 3, 4, 6, 11)
Dušan Okénka (1)
Stanislav Sukup (1)
Mužský sbor Malé taneční skupiny CM Danaj (13)
Sbor muziky (1, 2, 13, 15)
Ženský sbor Netáta ze Strání (8)


Slovo napsala (inspirováno úvahami Ladislava Simajchla):
Magdalena Múčková

Slovo čte:    
Vladimír Doskočil (16-25)                

                                     

detailní informace

Dopor. cena: 99 Kč
Sleva: 0 %
Naše cena: 99 Kč
Label Indies Happy Trails
Datum vydání 19. 06. 2018
Kat. číslo MAM757-11

obal alba

CM Danaj

Desatero


Cena FLAC+mp3: 149 Kč

stáhnout

      DESATERO tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. Dvě kamenné desky, které Bůh na hoře Sinaj předal Mojžíšovi. První deska obsahuje přikázání o vztahu člověka k Bohu, druhá deska mluví o vztahu k lidem. Už Mojžíš ty desky ve hněvu rozbil, Hospodin je ale zase obnovil. Tato událost se v dějinách lidstva stále opakuje. Pro generaci našich rodičů, nás i našich dětí jsou tato pravidla zastaralá, nemoderní, obtěžující. I my se zas a znova pokoušíme Boží Desatero rozbít; Stvořitel nám je zas a znova v podobě svědomí vrývá do našich srdcí.

V dnešním bezpáteřním a do jisté míry morálně pokřiveném světě si opět začínáme uvědomovat, že bytí podle určitého řádu je tisíciletími prověřeným modelem, ke kterému se lidstvo dříve nebo později vrátí. Zásady většiny náboženství mluví stejnou a srozumitelnou řečí.  Jejich pilířem je spokojená rodina a mezi základní mravní principy patří úcta k druhým. Víra představuje jistotu, že naše kroky kdosi směřuje, naději, že krátkým pozemským bytím naše existence nekončí a přesvědčení, že život podle desatera, s hudbou kolem sebe navíc je to nejlepší, co nám „ten nahoře“ mohl dát.

47 slov DESATER dává i dnes možnost volby každému z nás…
Magdalena Múčková

1.Kdo chce k Bohu přijíti    3:17
2.Jeden je Bůh 3:06    
3.Ach, Bože rozbože 1:50    
4.Aničko, poď do kosteła 2:59
5.Boła jedna devečka 2:51
6.Měl tatíček, měl tři céry 4:25
7.Za pivovarem 3:35
8.Bodaj ťa, šohajko, Seděla na vršku 3:06
9.Hej, zajali, zajali 4:36
10.Čože je to za prekrásné vtáča 3:48
11.Hluboký járečku    1:48
12.Dyž sem já šel pes hory    5:05
13.Hory hučá 3:16
14.Na košatej jedli 4:02
15.Král věčný nás požehnej    2:47

Bonus:
16.I.    V jednoho Boha věřiti budeš 2:04
17.II.    Nevezmeš jména Božího nadarmo 1:52
18.III.    Pomni, abys den sváteční světil    2:21
19.IV.    Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi 2:26
20.V.    Nezabiješ 2:15
21.VI.    Nesesmilníš 1:53
22.VII.    Nepokradeš 2:19
23.VIII.Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 1:50
24.IX.    Nepožádáš manželky bližního svého 2:03
25.X.    Aniž požádáš statku jeho 2:23

Hrají:
Strážnická cimbálová muzika DANAJ

umělecká vedoucí Magdalena Múčková

Jan Gajda – prim
Stanislav Sukup, Jan Holubík – housle
Richard Bittner – klarinet
Josef Múčka – viola
Dušan Okénka – kontrabas
Magdalena Múčková – cimbál
Ladislav Sovič (j.h.) - varhany (15)

Zpívají :
Richard Bittner (1)
Jan Gajda (1, 2, 4, 7, 12)
Lenka Gajdová (14)
Petr Galečka (5)
Jan Holubík (1)
Josef Múčka (1)
Pavel Múčka (9, 10)
Magdalena Múčková (1, 3, 4, 6, 11)
Dušan Okénka (1)
Stanislav Sukup (1)
Mužský sbor Malé taneční skupiny CM Danaj (13)
Sbor muziky (1, 2, 13, 15)
Ženský sbor Netáta ze Strání (8)


Slovo napsala (inspirováno úvahami Ladislava Simajchla):
Magdalena Múčková

Slovo čte:    
Vladimír Doskočil (16-25)                

                                     

detailní informace

Dopor. cena: 149 Kč
Sleva: 0 %
Naše cena: 149 Kč
Label Indies Happy Trails
Datum vydání 19. 06. 2018
Kat. číslo MAM757-12

tracklist

stáhnout # název čas ukázka cena zdarma
stáhnout 01 Kdo chce k bohu přijíti 03:16
10 Kč  
stáhnout 02 Jeden je Bůh 03:05
10 Kč  
stáhnout 03 Ach, Bože, rozbože 01:50
10 Kč  
stáhnout 04 Aničko, poď do kostela 02:59
10 Kč  
stáhnout 05 Bola jedna devečka 02:51
10 Kč  
stáhnout 06 Měl tatíček, měl tři céry 04:26
10 Kč  
stáhnout 07 Za pivovarem 03:35
10 Kč stáhnout
stáhnout 08 Bodaj ťa, šohajko_Seděla na vršku 03:06
10 Kč  
stáhnout 09 Hej, zajali, zajali 04:36
10 Kč  
stáhnout 10 Čože je to za prekrásné vtáča 03:48
10 Kč  
stáhnout 11 Hluboký járečku 01:47
10 Kč  
stáhnout 12 Dyž sem já šel přes hory 05:05
10 Kč  
stáhnout 13 Hory hučá 03:16
10 Kč  
stáhnout 14 Na košatej jedli 04:02
10 Kč  
stáhnout 15 Král věčný nás požehnej 03:07
10 Kč  
Komplet: 99 Kč

další vydaná alba

obal albaCM Danaj , Spinek Vnorovy, Martin Jakubíček
Kostelní písně ze Znorov

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 254 Kč
více informací

obal albaCM Danaj
Toto je tá cesta

Doporučená cena: 299 Kč
Naše cena: 254 Kč
více informací

 
obal albaCM Danaj
V dobrém sme sa zešli

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

obal albaCM Danaj
Písňovou zahradou

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informací

 
obal albaCM Danaj
Janíčku náš,Janku

Doporučená cena: 249 Kč
Naše cena: 212 Kč
více informacíVyhledávání

Moje Indies

Koncerty

připravují se...

Album zdarma

Zdarma tento měsíc: obal alba
Best Of

Pro děti

obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan
Hrajeme si u maminky
269 Kč

obal alba

Hradišťan a Jiří Pavlica
Studánko rubínko
269 Kč

obal alba

Karolína Kamberská
Říkadla a křikadla
179 Kč

obal alba

Pískomil se vrací!
Buďte první, komu se to líbí
278 Kč

obal alba

Petr Štěpánek
České pohádky K.J. Erbena
199 Kč

obal alba

Josef Somr
Veselé mašinky
199 Kč

obal alba

Josef Somr
Veselé mašinky 2
199 Kč

 

Folklór

obal alba

CM Soláň
Dobře je s muzigú
212 Kč

obal alba

CM Danaj
Písňovou zahradou
212 Kč

obal alba

Musica Folklorica
Počúvajte, co vám pravím
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic Městské divadlo v Brně
Betlém
242 Kč

obal alba

Luboš Holý a Musica Folklorica
Rabudeň, rabudeň
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic
Vánoce v Rožnově
224 Kč

obal alba

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela
Neseme Vám tú novinu
224 Kč

 

Mluvené slovo

obal alba

Miloš Urban
Praga Piccola
269 Kč

obal alba

Eduard Fiker
Série C-L
314 Kč

obal alba

Josef Prokeš
Platím utopence,kafe a rum
212 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Tři Garridebové / Umírající detektiv
207 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Barvíř na penzi / Podnájemnice v závoji
207 Kč

obal alba

Viola Fischerová
Jak Kuba vyzrál na Papejše
207 Kč

obal alba

Jiří Boudník
Věže - Příběh 11. září
315 Kč