Album

 
obal alba

Josef Laža

Valašský zpěvák Josef Laža


Cena CD: 269 Kč

koupit

      Valašský zpěvák Josef Laža — CD 1
Z geografi ckého hlediska můžeme dramaturgickému slohu CD1 přisoudit hned
trojí „NEJ“:
— tři písně pocházejí z NEJsevernějších valašských folklorních lokalit, bez výjimky
se rozprostírajících pod bájnou horou Radhošť či v její blízkosti: Rožnov (6),
Frenštát (23) a Horní Bečva (16)
— repertoárově jsou zde zastoupeny i NEJvýchodněji položené valašské obce
na takzvaném „Horním konci“, tedy na horním toku Vsetínské Bečvy: Nový
Hrozenkov (7) a Velké Karlovice (12, 21)
— NEJzápadnější Valašsko reprezentují vzácné, a dlužno dodat, že dnes již
málo zpívané nápěvy z Rajnochovic (4 – zřejmě jediný zachovaný popěvek
o splavování řeky Bečvy na pltích), Hustopeč nad Bečvou (3), Hranic (8),
Jasenice (10, 18) a Kelče (9). Dvě posledně jmenované obce zaujímají na poli
folklorním významné místo: písně z Jasenice jsou unikátním muzikantským
odkazem zdejšího fojta, zpěváka a klarinetisty Josefa Pernického, nápěvy
z Kelče zase tvoří významné procento valašských písní v takzvané Guberniální
sbírce z roku 1819.
— dodatečné čtvrté „NEJ“ se dotýká folklorního a etnografi ckého významu lokality,
která si díky své odlehlosti zachovala archaický ráz a odlišným charakterem
svých nápěvů i textů je naprosto solitérní hudební enklávou: Valašská Bystřice
je na CD1 zastoupena NEJvýznamněji (2, 5, 11, 17, 19 a 20), a to písněmi pijáckými,
svatebními a milostnými. Svou erudicí i srdcem hudební upravovatel Jan
Rokyta senior zřetelně cítil, že folklorní bohatství této karpatské obce je jedinečné
a musí být předáno dalším generacím. Při zachování písňového odkazu
Valašské Bystřice sehrála zásadní roli poctivá práce sběratelů lidových písní
Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Pavla Váši. Neméně důležitý však byl i prozřetelný
počin hudebních redaktorů Českého rozhlasu Ostrava, kteří zde na konci 50. let
minulého století – doslova „za pět minut dvanáct“ – zaznamenali autentickou
hru a zpěv zdejších muzikantů-hudců Jana a Josefa Zezulkových a Josefa
Fuska.
Pestrobarevný sloh „Jedničky“ doplňuje pastevecká halekačka (14), zbojnický
popěvek (15) a populární milostné dueto o legendární hospodě „Balita“
v Trojanovicích (13).

Valašský zpěvák Josef Laža — CD 2
Hudební mozaika CD2 vyvěrá ze srdce valašského regionu a spěje až k jeho jižním
hranicím. Významné repertoárové místo zde zaujímá město Vsetín (9) včetně obcí
ležících v jeho blízkosti.
K nim patří nejen zpěvákův rodný Leskovec (21) a sousední Valašská
Polanka (18), ale také Jasénka (5) – významná folklorní lokalita, která je dnes již
součástí Vsetína, z jehož okolí pochází také zbojnický taneční nápěv (6). Na jižních
stráních hory Sirákov, která je přirozenou branou z centra regionu na valašský jih,
leží obec Jasenná (2, 3, 10, 11, 19, 23). Její písňové bohatství je na CD zastoupeno
nejvýrazněji, a to díky dvěma zdejším rodákům: uměleckému vedoucímu Cimbálové
muziky TECHNIK Ostrava Janu Rokytovi a jeho tetě a významné nositelce lidových
tradic na jižním Valašsku Anně Kutějové-Rokytové. Z okolí blízkého městečka
Vizovice stojí dále za pozornost předzpěvy k tanci točená z obce Lúčka (7),
zaznamenané v písňové sbírce Eduarda Pecka Valašské národní písne a ríkadla.
Ze samotných Vizovic jsou zde nápěvy k fi gurálnímu tanci Hanácká (17)
a píseň ponocného (15). Výčet folklorních enkláv na CD2 zakončíme ve Valašských
Kloboukách (16 – zbojnický popěvek) a jejich okolí. Zde rád upozorňuji naspolečné
novodobé dílko dvou místních významných folkloristů (8):
zpěvačky a autorky textů v lidovém duchu Františky Vypušťákové a zpěváka i muzikanta
Horymíra Sušila. Z okolních dědin vynikají svou zpěvností zejména Nedašova
Lhota (20), Horní Lideč (15) a Popov nad Vláří (24). Právě odsud, z jedné z nejjižněji
položených valašských obcí, pochází z odkazu zpěváka a hudce Jiřího Košelky
fi lozofi cký nápěv, symbolicky uzavírající profi lové dvojalbum valašského zpěváka
Josefa Laži.
Repertoár Josefa Laži lze z velké části dohledat v základních valašských
písňových pramenech. K nejstarším z nich patří čtveřice sbírek z 19. století:
Guberniální sbírka z roku 1819, sbírka Valašské národní písně a říkadla Eduarda
Pecka z roku 1884, třídílná sbírka Moravské národní písně Františka Bartoše, jakož
i stejnojmenná sbírka Františka Sušila. K mladším pramenům z 20. století patří
dvoudílná písňová sbírka Karla Vetterla Lidové písně a tance z Valašskokloboucka
a pětidílná sbírka Vałaské pěsničky Jana Nepomuka Poláška a Arnošta Kubeši.
Výjimku tvoří písně z obce Jasenná, které zapsal v 50. letech minulého století
hudební redaktor Jan Rokyta.
Vedle písní sólových zvěčnil Josef Laža v duetu s Jarmilou Šulákovou v podstatě
všechny významné valašské taneční populáry (valčíkového či polkového
charakteru). Ty byly v roce 2014 publikovány na CD pod názvem MY ZME VAŁAŠI
u hudebního vydavatelství INDIES HAPPY TRAILS.
Josef Laža se také zásadní měrou podílel na zvěčnění mládeneckého
a mužského písňového odkazu Anny Kutějové-Rokytové z obce Jasenná.
Vynikající zpěvačka a významná nositelka lidových tradic na jižním Valašsku
měla ve svém repertoáru asi 450 písní. Výběr z její národopisné pokladnice vyšel
v roce 2015 taktéž u již zmíněného brněnského hudebního vydavatelství, a to na
CD pod názvem PĚSNIČKY Z JASENNÉ.
Legendární zpěv Josefa Laži je rovněž zastoupen na profi lovém kompaktním
disku významných osobností lidového zpěvu na Moravě a ve Slezsku (2CD
LEGENDY, Indies Happy Trails, 2016) a na bilancujícím albu jeho krajanky
a celoživotní pěvecké souputnice Jarmily Šulákové (2CD JARMILA ŠULÁKOVÁ
/1929–2017/, Indies Happy Trails, 2017).

 

detailní informace

Dopor. cena: 299 Kč
Sleva: 10 %
Naše cena: 269 Kč
Label Indies Happy Trails
Datum vydání 11. 06. 2018
Kat. číslo MAM756-2


další vydaná alba

obal albaJosef Laža a CM Technik
Zahrajte ně husličky

Doporučená cena: 200 Kč
Naše cena: 180 Kč
více informacíVyhledávání

Moje Indies

Koncerty

připravují se...

Album zdarma

Zdarma tento měsíc: Best Ofobal alba


Pro děti

obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan
Hrajeme si u maminky
269 Kč

obal alba

Hradišťan a Jiří Pavlica
Studánko rubínko
269 Kč

obal alba

Karolína Kamberská
Říkadla a křikadla
179 Kč

obal alba

Pískomil se vrací!
Buďte první, komu se to líbí
278 Kč

obal alba

Petr Štěpánek
České pohádky K.J. Erbena
199 Kč

obal alba

Josef Somr
Veselé mašinky
199 Kč

obal alba

Josef Somr
Veselé mašinky 2
199 Kč

obal alba

Petr Nárožný
Živočichopis a jiné pohádky
199 Kč

obal alba

Viola Fischerová
Jak Kuba vyzrál na Papejše
207 Kč

obal alba

Yellow Sisters
Zvěřinec 2
269 Kč

obal alba

Rózinky
Cvrkot
99 Kč

obal alba

Various Artists
Moravské hlasy - Jižní Morava
300 Kč

obal alba

Playground English
Frog Biscuits
269 Kč

 

Folklór

obal alba

CM Soláň
Dobře je s muzigú
212 Kč

obal alba

CM Danaj
Písňovou zahradou
212 Kč

obal alba

Musica Folklorica
Počúvajte, co vám pravím
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic Městské divadlo v Brně
Betlém
242 Kč

obal alba

Luboš Holý a Musica Folklorica
Rabudeň, rabudeň
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic
Vánoce v Rožnově
224 Kč

obal alba

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela
Neseme Vám tú novinu
224 Kč

obal alba

CM Soláň
Bylo lásky, bylo
212 Kč

obal alba

CM Danaj
V dobrém sme sa zešli
212 Kč

obal alba

Flair a Klára Blažková - Obručová
Od pramenů k moři
225 Kč

obal alba

Jan Rokyta
Returns From Afar
224 Kč

obal alba

Ostravica a Alfred Strejček
Němajte za zle, že zme pryšli k vam...
219 Kč

obal alba

Various Artists & Jaromír Nečas
Píseň jsem šířil nejraději
238 Kč

obal alba

Solamente naturali
Collection Of Lubeník
350 Kč

obal alba

Béla Bartók a Iva Bittová Mucha Quartet
Slovenské spevy
379 Kč

obal alba

Dalibor Štrunc a Moravský komorní orchestr
Malované na cimbál
269 Kč

obal alba

Various Artists a BROLN a CM Technik
Legendy
254 Kč

obal alba

BROLN
Na pěknú notečku s Leošem Janáčkem
224 Kč

obal alba

CM Horváthovci
Zapomenuté tóny
190 Kč

obal alba

Klára Blažková - Obručová
V klíně rodných hor
212 Kč

obal alba

Jitka Šuranská &Trio
Divé husy
269 Kč

obal alba

BROLN
Ej, od Buchlova
225 Kč

obal alba

BROLN
25 let na pěknú notečku
270 Kč

obal alba

Luboš Holý
Luboš Holý zpívá písně z Horňácka
225 Kč

obal alba

Various Artists
Musica pura 2016
212 Kč

obal alba

Dušan Holý Jura Petrů
U chodníčka
269 Kč

obal alba

Nebeská muzika
Zbojstory
436 Kč

obal alba

Petr Oliva
Janáčkovy inspirace
284 Kč

obal alba

Various Artists
Struny nad Oslavou
269 Kč

obal alba

CM Pavla Múčky
Ve Strážnici na vojnu verbujú
212 Kč

obal alba

Jarmila Šuláková a CM Technik
1929 - 2017 (2CD)
254 Kč

obal alba

CM Soláň
Na Vánoce
224 Kč

obal alba

Hradišťan a Jiří Pavlica
Pozdraveno budiž světlo
269 Kč

obal alba

Cimbal Classic
Nepřestaň si malovat
284 Kč

obal alba

Various Artists
Moravské hlasy - Jižní Morava
300 Kč

obal alba

CM Vonica
Skoro ráno bývá
224 Kč

obal alba

Josef Laža
Valašský zpěvák Josef Laža
269 Kč

obal alba

Various Artists
Antologie moravské lidové hudby 8 Smrti, milá smrti
224 Kč

obal alba

CM Danaj
Desatero
224 Kč

obal alba

Lilium Liste
Písně vánočního času
269 Kč

obal alba

CM Danaj
Toto je tá cesta
254 Kč

obal alba

Various Artists
Moravské hlasy - Východní Morava
270 Kč

 

Mluvené slovo

obal alba

Miloš Urban
Praga Piccola
269 Kč

obal alba

Eduard Fiker
Série C-L
314 Kč

obal alba

Josef Prokeš
Platím utopence,kafe a rum
212 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Tři Garridebové / Umírající detektiv
207 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Barvíř na penzi / Podnájemnice v závoji
207 Kč

obal alba

Viola Fischerová
Jak Kuba vyzrál na Papejše
207 Kč

obal alba

Jiří Boudník
Věže - Příběh 11. září
315 Kč

obal alba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Vyděrač, Žlutá tvář
218 Kč

obal alba

Veronika Bednářová
Má americká krása
284 Kč

obal alba

Jaroslav Žák
Konec starých časů
284 Kč

obal alba

Jiří Stránský
Balada o pilotovi
269 Kč

obal alba

Eduard Fiker
Paklíč
269 Kč

obal alba

Zdeněk Mahler
K české národní povaze
238 Kč

obal alba

Jan Burian
Kocouří pohled
225 Kč

obal alba

Radkin Honzák
Chcete se stát psychiatrem?
225 Kč